- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!
SHARE FULL CODE SHOP BÁN HÀNG ĐIỆN TỬ WORDPRES THEME FLASOME
Share theme Tự học Excel (tuhocexcel.net) đã dùng - V02
Share theme Tự học Excel (tuhocexcel.net) đang dùng V01
Theme tin tức Voice - Clean News/Magazine WordPress Theme [Event 9]
Share Template Xomblog Đang Sử Dụng [Event 8]
Template Blogger Khôi Ròm [Event 7]
Blogger Thinh share Tin Tức [Event 6]
Photo Theme Facebook Blogger [Event 5]
Theme Blog Chia Sẻ Phần Mềm [Even 4]
AppStore v3.0 Blogger Theme [Event 3]
Share Template App Game Siêu Đẹp Mobile [Event 2]
Share Giao Diện Blogger Template Bất Động Sản 2018  Chuyên Nghiệp [Event 1]