- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

theme bán hàng xMag Bởi designlabthemes , theme miễn phí , đẹp


Một theme tin tức nhưng làm Shop khá ok

Thêm 100K nếu bạn muốn mình cài đặt giốnghttps://banhangchatluong.net/


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

Không có nhận xét nào