- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Parix - One Page Blogger Template

Parix - One Page Blogger Template

Get Parix One Page Blogger Template.Parix is one page blogger template. This is a clean and elegant template with supported shortcodes, supported Awesome Fonts, thumbnails smart-resize. Especially, Portfolio(Isotope.com) with nice effects help the management of categories become more easier – you just check to add and uncheck to remove the category.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

Không có nhận xét nào