- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Theme video chuẩn Blogger


- Chuẩn Seo với

Customize SEO Meta tags

 1. YOUR, KEYWORDS, HERE: Type your main keywords. 
 2. GOOGLE+ID: Your Google Plus profile id (replace 3 times).
 3. GOOGLE-WEBMASTER-CODE: Google webmaster tools verification code.
 4. BING-WEBMASTER-CODE: Bing webmaster tools verification code.
 5. ALEXA-VERIFY-CODE: Alexa Verify code.
 6. Sylhet, Bangladesh: Your state and country name.
 7. YOUR-NAME: Blog's Admin name.
 8. Bangladesh: Your country name.
 9. english: Your content language
 10. Msubel.np: Facebook user name.
 11. Msdesign.rtml: Facebook page user name.
 12. FACEBOOK-APP-ID: Facebook app id.
 13. FACEBOOK-ADMIN-ID: Your Facebook ID.
 14. @msubelbd: Your Twitter username (replace 2 times).

Có data Demo 18 bài đăng tại đây 

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments