- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template AdminLTE Responsive Almsaeed Studio chuẩn HTML5, CSS3
Một template responsive admin chuẩn html5, css3 cơ bản hoàn toàn miễn phí. Mẫu quản trị này được dựa trên khung bootstrap và khả năng mở rộng với các thiết bị màn hình lớn hơn và nhỏ hơn. Với hơn 1000 biểu tượng để lựa chọn và tập hợp lớn của các tính năng trên dashboard mẫu này sẽ rất phù hợp với bạn khi thiết kế một hệ thống quản trị cho website hoặc một dự án.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments