- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Source code forum diễn đàn tin tức giống Vitalk viết bằng mã nguồn mở XenforoSource code diễn đàn, tin tức, forum giống Vitalk, được viết bằng mã nguồn mở Xenforo, database MySQL.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng:


  • Password giải nén (nếu có): sourcecodefree.org 
  • Tạo database với tên sourcecodefree.org, sau đó chạy file sourcecodefree.org.sql để tạo cơ sở dữ liệu. Bạn có thể chỉnh sửa kết nối database trong file library/config.php
[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments