- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Share Source Code Website Bất Động Sản Đẹp ThemeqxEstateSource Cổng thông tin bất động sản hiện đại dựa trên ấu trùng với các tính năng tiên tiến. Cung cấp cho bạn một cách để tạo ra một trang web mạnh mẽ, tuyệt vời trong 5 phút. Code cung cấp cho bạn các tệp và tài nguyên của bạn tải lên đám mây với Amazon S3. Nó được xây dựng trong thanh toán Paypal và Stripe giúp bạn tính phí cho người sử dụng cho danh sách tài sản cao cấp và khẩn cấp mà sẽ được nhiều lợi nhuận hơn cho bạn. Login Register Post an ad Blog Contact Us

Cổng thông tin bất động sản Laravel cung cấp cho bạn tính năng thú vị nhất như Đăng nhập xã hội (cho người dùng lười biếng), Blog, Hỗ trợ đa ngôn ngữ / Bản dịch sẵn sàng, Bản đồ Google, Xem trước video với YouTube và Vimeo, Liên hệ với đại lý để gửi tin nhắn và điện thoại. Code bất động sản Tập lệnh PHP / larval được thiết kế tốt sẽ phù hợp với bất kỳ thiết bị nào. Bạn sẽ nhận được cập nhật miễn phí mãi mãi.

Email: admin@demo.com 
Mật khẩu: 123456

Yêu cầu máy chủ phân loại Kịch bản
PHP Classified có một số yêu cầu về hệ thống.
Đọc thêm OpenSSL mở rộng PHP.
PDO PHP mở rộng.
Mbstring mở rộng PHP.
Mã mở rộng của Tokenizer PHP Mở rộng Fileinfo

Hướng dẫn cài đặt 
Unzip the source package. Upload the source directory and files to your server. Normally the root>source>public>index.php file will be at your root. For database settings, open the .env file with a text editor and set your database settings. Note: .env is a hidden file, you can see it by opening directory to a text editor. Import demo database, demo database located at root>source>db-backup directory[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

2 nhận xét: