- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Share code web bán hàng đẹp shoptretho
Yêu cầu server Linux, Mysql .
Code chỉ cần upload và import file database là chạy được. Cần cấu hình cơ sở dữ liệu trong file config trước khi chạy bạn nhé.

Tài khoản đăng nhập: admin . pass : 123456

Đây là pass md5 của 123456.: e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e bạn chỉ cần vào database. chọn bảng table. chọn user là admin và nhấn nút sửa. Past mã md5 trên vào ô password rồi lưu lại. quay trở ra và đăng nhập là ok.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

2 comments: