- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Share admin templates giao diện html trang admin janux
Share admin templates – trước giờ mình toàn share giao diện html trang chủ, hoặc share các giao diện có cả trang chủ và trang con. Hôm nay mình xin share cho các bạn 1 giao diện html trang admin rất đẹp.

Admin templates này được thiết kế theo phong các hiện đại, đầy đủ các thành phần của 1 trang admin, như Dashboard, Form, Gallery, Tables, tabs, upload file, editor … Có sử dùng bootstrap nên chắc chắn có reponsive. Tóm lại nó hội đầy đủ chức năng để bạn sử dụng làm 1 trang admin chuyên nghiệp.

Giao diện này khá nhẹ, nhưng lại rất chuyên nghiệp các bạn có thể sử dụng làm trang admin khi code các framework php…
[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

Không có nhận xét nào