- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Blue One Responsive Blogger Template
mẫu của ông hoạt động Pramudita Bagas phù hợp cho Phần mềm Blog và các niche khác, Adsense Ready, Seo, CTR cao, Thân thiện với Người dùng và Khác. Mẫu Blogger Một màu xanh đã sẵn sàng để sử dụng.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments