- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

XPress News Blogger Template
  • Tên: Tin tức XPress 
  • Sản phẩm: Mẫu Blogger Responsive 
  • Kích thước tệp: 540,09 KB 
  • Tạo: 8 ngày 14 tháng 1 
  • Cột: 3 
  • Bố cục: Đáp ứng Dễ thiết lập Trình đơn thả xuống


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments