- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template Style 3 Redesign v2 Chia Sẻ
Template Style 3 Thiết kế lại . tốt và ở đây tôi sẽ chia sẻ 2 phiên bản của nó. phiên bản này không khác nhiều so với phiên bản trước, nó chỉ là màu sắc và kiểu bài đăng khác nhau trên trang chủ.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

Không có nhận xét nào