- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template Phim2V
Code Hiển Thị Bài Viết

<nav class='main-nav'><ul><li><a href='http://phim1g.blogspot.com'>Trang Chủ</a></li><li><a href='/2015/03/truyen-hinh-truc-tuyen-xem-tivi-online.html'>TV Online</a></li><li><a href='/p/phim-online-2015-moi-nhat.html'>Mới</a></li><li><a href='/p/phim-moi-2015-online.html'>Hướng Dẫn</a></li><li class='searchbutton'></li><li class='menu' title='Menu'></li></ul><a href='#' id='pull'>Danh Mục</a></nav>


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments