- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

ShotMag – Minimalist Blogger Template for Photoblog
ShotMag is a refined and responsive Blogspot template for tourists, bloggers, filmmakers, photographers, and creative professionals. With this template, you will easy to create, add new and modify your online portfolio. It’s a clean and beautiful design for every screen size.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments