- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Renosif Free Premium Blogger Template
- Professional and elegant design. - Responsive. - SEO Optimized. - Fixed header with social button and search box. - Awesome page navigation and breadcrumbs. - Custom recent post by label. - and more! Note: read the readme.txt file before installing this template.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments