- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Ichi Corporate Blogger Template

Mẫu Blogger công ty là hoàn hảo cho các trang web của công ty, hiện đại Cool. Tính năng Template này: Website HTML trông, Home Banner, Menu đặc biệt, 3 Collumn Homepage Service, 4 Collumn, Footer Slot, Font Awesome có thể sử dụng nhiều hơn.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

Không có nhận xét nào