- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Code Test Blogger TemplateHướng dẫn: Demo Homepage: Upload code vào blog như bình thường Demo Staticpage: Tạo trang mới, nhập code vào và xuất bản. Kết quả sẽ như demo staticpage bên trên: Khung bên trái sẽ hiển thị code được nhập vào, khung bên phải sẽ hiển thị kết quả.[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments