- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

AWESOME v3 Responsive Blogger Template
- Responsive Design
- No Encrypted Script
- SEO Ready
- Tải nhanh
- Tùy chọn màu không giới hạn
- Tiện ích chia sẻ xã hội đáp ứng Khác: Tác giả sinh học, Biểu tượng cảm xúc trong nhận xét, Không có lỗi Giàu đoạn trích, YouTube lấy cảm hứng Tải thanh, Bouncing Back to Top, Custom 404, Cải tiến Bố cục quản trị, tiện ích con chân trang, nhận xét của quản trị viên được đánh dấu bằng 'MOD' và hơn thế nữa.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments