- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

4rum template blogspot Gái xinhCác tính năng của teamplate
Responsive Design Unlimited Colour Customization Auto Blog Post Summarize Optimize SEO Tabbed Menu 4 Column Footer Area 2 Responsive Flexslider News Ticker CSS3 + HTML Dropdown Menu Recent Post By Label Load More Post Custom Error 404 Page User Friendly Admin Layout More…[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments