- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

HelpDesk Blogger Theme

Chủ đề HelpDesk là một mẫu blogger miễn phí để tạo trang web Helpdesk đơn giản bằng cách sử dụng blogger. Chúng tôi đã sửa đổi các tính năng của blogger để giúp dễ đọc và thân thiện với người dùng. Chúng tôi đang trên đường tìm ra một số mẫu ứng dụng blogger thú vị. Đây là mẫu đầu tiên của chúng tôi trong loạt bài này.

HelpDesk Blogger Theme
HelpDesk Blogger Theme

Hy vọng bạn thích ảnh chụp màn hình khá tốt của mẫu của chúng tôi. 
Tải xuống và sử dụng nó trong nhiều blog bạn có. 

Đừng quên cung cấp tín dụng phù hợp nếu bạn đang chia sẻ mẫu này trong blog hoặc trang web của mình.

Các tính năng của HelpDeskTheme

Giống như tất cả các mẫu blogger khác, mẫu này cũng có một số tính năng thú vị.
 • Mẫu đáp ứng: HelpDeskTheme hoàn toàn đáp ứng, vì vậy nó sẽ cung cấp trải nghiệm người dùng nhất quán trong hầu hết các thiết bị. 
 • Thanh tìm kiếm đáp ứng trong Trang chủ: Có, bạn có thể xem trước thanh tìm kiếm đáp ứng tốt đẹp ở đầu blog của mình. 
 • Danh mục đầu tư: Đây thực sự là một danh mục đầu tư, nhưng sẽ giúp làm nổi bật các chủ đề cụ thể (Nhãn hoặc bài viết) trong trang chủ.
 • Bài đăng liên quan: Bài đăng có liên quan mới với hình thu nhỏ chính xác hơn.
 • Nhãn: Đã thay đổi thiết kế của nhãn tiện ích chân trang và nhãn thanh bên để khớp với mẫu này để duyệt các bài đăng dễ dàng hơn.
Cách thay đổi số lượng bài đăng có liên quan

Tìm mã này trong mẫu của bạn và thay thế bằng lựa chọn của riêng bạn 
var maxresults = 4;
 
Chỉnh sửa phần chủ đề phổ biến
 
<div id = 'tính năng-danh sách'>
   <div class = 'container'>
    <div class = 'hàng được xếp chồng lên nhau'>
     <div class = 'col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3 biểu tượng đặc biệt'>
      <div class = 'special-icon-img'>
       <img alt = '' src = 'https: //2.bp.blogspot.com/-BpqKCEwUe0M/Ut_lrsATgAI/AAAAAAAAAGE/LPV9oCeTJsw/s1600/Compas.png'/>
       <h3>
        Bootstrap
       </ h3>
       <p>
        Lorem ipsum dolor ngồi amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
       </ p>
       <a class='btn btn-vilot btn-large' href='http://helpdeskbt.blogspot.in/search/label/Bootstrap'>
        Đọc thêm
       </a>
      </ div>
     </ div>
     <div class = 'col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3 biểu tượng đặc biệt'>
      <div class = 'special-icon-img'>
       <img alt = '' src = 'https: //4.bp.blogspot.com/-zda72o1vf0c/Ut_luNlwPyI/AAAAAAAAAGw/bjjX6wQptZU/s1600/Retina-Ready.png'/>
       <h3>
        Đáp ứng
       </ h3>
       <p>
        Lorem ipsum dolor ngồi amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
       </ p>
       <a class='btn btn-vilot btn-large' href='http://helpdeskbt.blogspot.in/search/label/Responsive'>
        Đọc thêm
       </a>
      </ div>
     </ div>
     <div class = 'col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3 biểu tượng đặc biệt'>
      <div class = 'special-icon-img'>
       <img alt = '' src = 'https: //4.bp.blogspot.com/-acTPPoiOf7A/Ut_lqzrVT_I/AAAAAAAAAFg/6IEVj91Utt0/s1600/Book.png'/>
       <h3>
        WordPress
       </ h3>
       <p>
        Lorem ipsum dolor ngồi amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
       </ p>
       <a class='btn btn-vilot btn-large' href='http://helpdeskbt.blogspot.in/search/label/WordPress'>
        Đọc thêm
       </a>
      </ div>
     </ div>
     <div class = 'col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3 biểu tượng đặc biệt'>
      <div class = 'special-icon-img'>
       <img alt = '' src = 'https: //4.bp.blogspot.com/-R2wL7Mq2k5Y/Ut_lvKACMaI/AAAAAAAAAHI/NE3HsUo-Wy0/s1600/Watches.png'/>
       <h3>
        Chuyên nghiệp
       </ h3>
       <p>
        Lorem ipsum dolor ngồi amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
       </ p>
       <a class='btn btn-vilot btn-large' href='http://helpdeskbt.blogspot.in/search/label/professional'>
        Đọc thêm
       </a>
      </ div>
     </ div>
    </ div>
   </ div>
  </ div>
Tìm mã trên trong mẫu của bạn thay thế hình ảnh bằng hình ảnh, liên kết và nội dung của bạn. Nếu cần xóa toàn bộ phần đó, chỉ cần xóa mã được chỉ định ở trên khỏi mẫu của bạn.[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

2 comments: