- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template Shopmafsyah Blue SharkTemplate Grid Style BlueShark - Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta đang chia sẻ một mẫu blogspot tốt nhất theo kiểu blog. Bạn biết đấy, mafsyah luôn chia sẻ các mẫu blogger tuyệt vời và sáng tạo. Bây giờ chúng tôi đang chia sẻ một mẫu tốt nhất và cao cấp cho bạn, nếu bạn chạy một blog trên nền tảng blogger thì bạn nên thử mẫu blogger tuyệt vời và tối giản này. Blue Shark là một mẫu blogger đầy phong cách blog đầy đủ đáp ứng và Tối ưu hoá blog SEO. Blue Shark là một mẫu blog khác của Mafsyah. Nếu bạn chạy một trang web viết blog, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mẫu blogger này.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments