- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template Của Hàng Giấy Dáng Tường


template blogspot landingpage responsive, em đã kết hợp của Bình Nguyễn + 1 chút của anh Tú Cao + 1 chút của anh Bittuot + 1 chút của Đỗ Mạnh Hồng + với nhiều chút của em ra 1 cái blogspot Landingpage responsive rất đẹp mắt và ấn tượng.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments