- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template Bán Hàng Điện Thoại


[DEMO] [DOWN]
- Tải template blogspot về mở bằng notepad++ copy và paste và mẫu blogspot rồi lưu lại - Cách đăng bài: + Với mẫu sản phẩm : Ảnh --> giá bạn cạch dài ra ( để 1 khoảng trắng) --> Mô tả + Tin tức: đăng ở nhãn tin tức hoặc news
Miễn Phí

No comments