- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template DGMLog Cho Blogspot By NHÂN RIPPERCách sử dụng Theme

- Trong giao diện bố cục (Widget) nếu muốn thêm một WIDGET bài viết mới thì bạn hãy nhìn vào cột "topnewpost" và nhấn vào thêm bố cục > Javascript/HTML , cho đoạn code sau vào và lưu lại :

 <script> document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Thiết kế Template?max-results=3&orderby=published&alt=json-in-script&callback=topnewpost\"><\/script>"); </script>


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments