- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

iBlogclean Responsive Blogger TemplatesiBlogclean Responsive Blogger Templates là một mẫu blogger đáp ứng với ba cột thiết kế, seo sẵn sàng, breadcrumbs, postmeta, và nhiều hơn nữa.

Tính năng, đặc điểm:

 • Tag Heading Bài viết có liên quan 
 • Giới thiệu với nút Bật lên 
 • Bài đăng Phổ biến với một 
 • Hình thu nhỏ 
 • Xã hội Truyền thông 
 • Bưu điện 
 • Trang chủ Truyền thông xã hội 
 • Xã hội 
 • Trở lại đầu trang 
 • Lỗi Trang 404 
 • Cột tĩnh Disqus 
 • Comments Các tính năng khác .

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments