- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

HorseMag Responsive Blogger TemplateMẫu mã Ngựa Mã Blogger là một mẫu dựa trên phần mềm, nơi người dùng có thể giới thiệu bộ sưu tập phần mềm. HorseMag là một chủ đề công nghệ blogspot , nó chỉ lý tưởng cho các chuyên gia công nghệ, blog của công nghệ và trang web. Một phần mềm đánh giá trang web có thể được tạo ra với harsemag trong một giây. Bạn có thể xây dựng một trang web blogger nặng với mẫu động chuyên nghiệp này.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments