- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Enpine Blog Responsive Blogger Template


Enpine Blog Responsive Template Blogger mẫu các tính năng: Blogger, Minimalist, danh mục đầu tư, 5 Cột Footer, trang cá nhân, Pinterest Look, Không sidebars trong Trang chủ, sạch, trang Navigation Menu, Tạp chí, Bưu Hình thu nhỏ, trình đơn thả xuống, 2 Cột, Seo Ready , 1 Sidebar, Bên Phải, Trắng, Xám, Nhiếp ảnh, Girly, Đáp ứng, Thư viện ảnh, Xã hội Bookmark Sẵn sàng, Phù hợp Từ WordPress.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments