- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

CoolBaby Blogger TemplateCoolBaby Blogger Tiêu bản các tính năng của mẫu: Màu xanh lá cây, Thư viện ảnh, Thời trang, Nhiếp ảnh, Menu Điều hướng Trang, Quảng cáo Sẵn sàng, Trắng, 1 Sidebar, 1 Bên Phải, Sạch, Minimalist, Seo Ready, Tạp chí, Premium miễn phí, Right Sidebar, Post Thumbnail, Responsive, Bookmark Sẵn sàng xã hội, Menu thả xuống, 2 Cột.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments