- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Blogger Gossip Turkish Theme DownloadBạn bè Nếu bạn có một trang blogger và bạn đang tìm kiếm một liên hệ viết blog chất lượng mà không phải trả tiền, chủ đề này chỉ dành cho bạn. Chủ đề này, được phát triển bởi Themeswear, có một cái nhìn khá đơn giản và đẹp. Chúng tôi có thể gọi nó là một chủ đề sẽ tốt cho blog cá nhân và các blog có thể chơi trong mỗi mùa. Trước đây nhiều lần bạn paylaşırmı tôi làm thế nào để cài đặt hoặc liên hệ với Blogger Blogger chủ đề công nghệ he've yêu cầu, tôi giải phóng bạn, và tôi thấy một chủ đề chất lượng, họ cũng sẽ có chủ đề tự do cổ phiếu khác ngoài chủ đề này.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments