- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

X-Mag Blogger themeX-Mag là một công nghệ cá nhân đơn giản, sạch sẽ và hiện đại Blog và tạp chí Blogger Template. Nó hoàn toàn đáp ứng 100% vì vậy nó thích nghi với bất kỳ thiết bị nào nó được xem trên. Mẫu Blogger này có một mạng lưới chất lỏng hài hòa sử dụng phương pháp tiếp cận di động đầu tiên và đánh bóng hoàn hảo.


 • 100% Fully Responsive 
 • Design Google Testing Tool Validator 100% 
 • Mobile Friendly 
 • Custom 404 
 • Page Fast Loading Minimal Simple 
 • Technology 
 • Blogging 
 • Magazine 
 • 100% Seo 
 • Friendly Ads 
 • Ready Clean Layout 
 • Clear Design 
 • Drop Down Menu 
 • Social Sharing 
 • HTML5 & CSS3 Browser Compatibility
[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments