- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Wordsearch Pro Error Page Blogger Templates

Mô tả: Wordsearch Pro Lỗi Trang Blogger Templates là một, thiết kế lỗi trang hiện đại và chuyên nghiệp. Nó sử dụng xác nhận HTML5, CSS3 và jQuery để tạo hiệu ứng 'tìm kiếm từ' hoạt hình - bao gồm một lưới với các chữ cái ngẫu nhiên (nhờ vào PHP - bao gồm cả các phiên bản HTML đơn giản). Gói này bao gồm 401, 403, 404, 500 và 503 lỗi, và rất dễ dàng để tạo các trang lỗi riêng của bạn. Wordsearch đáp ứng đầy đủ và sẽ làm việc trong hầu hết các trình duyệt hiện đại trên hầu hết các kích thước màn hình. Bởi vì thiết kế được tạo ra trong CSS thuần túy, mọi thứ trở nên sắc nét trên màn hình võng mạc và giúp giữ kích thước tệp và thời gian tải trang xuống.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments