- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Twit Plus – Twitter Inspired Blogger Template  • Tiêu bản Thông số kỹ thuật: 
  • Hai cột bố trí kiểu Twitter. 
  • Tiêu đề nổi bật giống như Twitter 
  • Nội dung bài đăng có thể mở rộng giống như 
  • Twitter Đọc thêm liên kết nhận xét và hiển thị khi hovered 
  • Hộp Tiểu sử giống 
  • Twitter giống như trên trang chủ 
  • Tiện ích đã sẵn sàng 
  • Biểu tượng chia sẻ trên mạng xã hội cho bài đăng trên blog
[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments