- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Toggler Blogger Theme


Lấy cảm hứng từ và dựa trên các nhà thiết kế web tuyệt vời, sự chuyển đổi đơn giản của Soh Tanaka với CSS và jQuery hướng dẫn , chúng tôi đã tạo ra một mẫu Blogger khác duy nhất nhưng tiết kiệm không gian , Toggler . Tất cả nội dung bài đăng được ẩn theo mặc định và có thể nhìn thấy khi các tiêu đề bài đăng được nhấp vào ngoại trừ trang đăng và trang tĩnh. Mẫu cũng có một menu điều hướng nổi biến mất khi bạn cuộn xuống trang.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments