- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Simple Banget Blogger template, responsive theme


Template \ Theme Name: Simple Banget Platform: Blogger Features: Compact, Two columns, First menu, Dropdown menu, Search box, Simple page navigation, Scrollin function on top, Breadcrumbs, Social networks buttons, Related posts, Blogger comment form, Older Newer post, Red blue and grey colors

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments