- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Shutter Free Photography Blogger Templates 2018

Shutter là một bức tranh sáng tạo Miễn phí Nhiếp ảnh Blogger Templates với một vị trí trượt lớn trên đỉnh cao. Có tất cả mọi thứ bạn sẽ xem xét trên một mẫu tỷ lệ hàng đầu ngoại trừ mẫu này được tháo ra. Làm thế nào mát là điều đó?[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments