- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Plantilla de Blogger en Amp HTML

Mẫu Blogger mới này đã được gọi là Blog Amp Template - Các thành phần của blog miễn phí này dựa trên Bootstrap và tôi đã được lấy cảm hứng từ phong cách Thiết kế Material Material mạnh mẽ của Google. Toàn bộ cấu trúc của blog này được thiết kế trên Blogger.com và chuyển đổi thành AMP Tăng tốc Các Trang Di động.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments