- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

DB-KW01 Responsive Blogger Template


Mô tả và tính năng: Mẫu này rất tuyệt vời khi một phần Minimalist và Responsivenya, Bởi vì mẫu này đã được kết hợp với các tính năng khác và các kết quả hiện đại, mẫu này có một màu sắc thường xuyên với một sự pha trộn của màu xám và màu đen, Buton chia sẻ Bài viết, Related Post, Trả lời Trả lời , Breadcrumbs, Sidebar Acordion jQuery, HTML5 Đáp ứng hợp lệ, Menu Navigasi Đáp ứng, 1x Banner space header 728 x 90, FontAwesome, Đăng ký Widget, Modif CSS PopularPost and Label, 2 cột Right sidebar, và nhiều hơn nữa. DB-KW01 Mẫu phản hồi Blogger sẵn sàng để sử dụng.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments