- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Mini Manga Blogger Templates


Mô tả và tính năng : Tiêu bản yang sangat direkomendasikan untuk anda yang blognya Mẫu đơn giản, 404 Tìm thấy, Tải nhanh, Thẻ Meta, Trượt Đăng bài mới, Đăng Không có hình thu nhỏ Trang chủ, Trình đơn và Tiêu đề, Trang Số và Các Loại Khác. Mini Manga Blogger Mẫu sẵn sàng cho sử dụng.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments