- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Manga Sub Template Blogger


Mẫu này tôi tạo ra cho manga không chỉ dành cho các bài báo khác, tôi đã tạo mẫu này với các tính năng khác nhau như:


  • Fast Load Disqus 
  • Comment Grid 
  • Design Responsive 
  • Mobile Friendly 
  • Seo Friendly 
  • Ads Header 728x90px, etc.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments