- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Kamera Blogger Template

Đây là mẫu nhiếp ảnh cho các chủ đề blogspot và nó giới thiệu tất cả các hình ảnh một cách rất thời trang. Đây là một chủ đề nhiếp ảnh đẹp với một thanh trượt và biểu tượng xã hội trên đầu trang. Nó rơi trong bộ sưu tập mẫu miễn phí nhiếp ảnh blogger[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments