- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

HTML5 Magazine Blogger Template

mBlog là một chủ đề sạch sẽ, đáp ứng cho blog. Nó nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng sửa đổi và bạn có thể sử dụng mẫu này cho bất kỳ trang web viết blog kiểu. Bố cục sạch, Thiết kế đơn giản, Quảng cáo đã sẵn sàng, tính tương thích của trình duyệt là các tính năng hấp dẫn của mẫu này.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments