- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Crusade Photography Blogger Template 2018

Cuộc thập tự chinh là một mẫu blogger dễ dàng và tối thiểu đáp ứng mẫu cho phép bạn tạo ra một trang web chuyên gia danh mục đầu tư và quản lý trang web của bạn. Được xây dựng với thế hệ blogger hiện đại. Cuộc thập tự chinh hỗ trợ bố cục đáp ứng để nó trông nổi bật trên tất cả các thiết bị. Đó là lý tưởng cho nhiếp ảnh gia, clothier sáng tạo, bố trí sử dụng lao động, và nhiều người khác.[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments