- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

BlogrCart SIX. Premade Mobile Ready Shopping Cart


BlogrCart SIX. Premade Mobile Ready Giỏ hàng & Blog Miễn phí Blogger Chủ đề BlogrCart SIX. Phiên bản Freemium đã được phát hành - tạo blog tuyệt vời và cửa hàng trực tuyến, giống như một ứng dụng trên thiết bị di động, giỏ hàng được trang bị - không yêu cầu dịch vụ lập trình và dịch vụ của bên thứ ba. Theo chúng tôi tại mạng xã hội của chúng tôi để có thêm các bản phát hành chủ đề độc quyền!

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments