- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Share Giao Diện Blogger VNS Chuẩn Seo


Tính năng của Template
- Hỗ trợ Seo tốt
- Tính năng Responsive
- Có nút chia sẻ mạng xã hội mình mới thêm
- Có khung quảng cáo dưới bài viết mới đầu tiên
- Tốc độ load khá nhanh Và còn một vài tính năng khác.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments