- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Axact Dark Template Blogger


Tốc độ load trang cực nhanh
Tối ưu hóa vị trí đặt quảng cáo
Footer 4 cột chứa nhiều thông tin rất hữu ích
Bài viết phân chia theo nhãn tại trang chủ
Menu dropdown, Sticky Menu và Mega Menu v..v.v

.[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments