- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Basil Blogger Template


Đáp ứng, Thân thiện với SEO, Công cụ kiểm tra Google Validator, Thân thiện với Điện thoại di động, Custom 404 Page, Fast Loading, One Pager, Danh mục đầu tư, Đa mục đích, Quảng cáo Ready, Giao diện Sạch, Thiết kế đơn giản, Trình đơn thả xuống, Chia sẻ xã hội, HTML5 & CSS3, Khả năng tương thích của trình duyệt.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments