- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Youtube Responsive Video Blogger Template


Mẫu phản hồi của Blogger Đáp ứng Youtube là một mẫu blogger đơn giản và đáp ứng cho các trang web của blogger. Mẫu vlog này hỗ trợ 3 trang web lưu trữ video nổi tiếng ví dụ như Youtube, Vimeo và Dailymotion

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments