- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Under Construction Template BloggerMẫu / Chủ đề là một tài liệu hoặc tệp có chứa các mô hình bổ sung sẽ xuất hiện trong quá trình tạo tài liệu khác. Trong khi Website / Blog là một trang hoặc một trang trên Internet cung cấp thông tin và được nhúng trên World Wide Web (WWW), nên hiểu về Templates / Theme Website / Blog là một thiết kế xem trang với các tệp chứa các mô hình bổ sung được mã hoá trong ngôn ngữ của chương trình và sẵn sàng để sử dụng. Các mô hình bổ sung hoặc mã bổ sung trong khuôn mẫu thường hữu ích để làm đẹp vẻ của Blog. Mẫu là một trong nhận dạng của bạn. Chúng tôi không thể chọn Mẫu mà theo sở thích của chúng tôi, nếu trang web bạn đang nhắm tới khách truy cập có vòng kết nối nhất định. Tuy nhiên, việc lựa chọn các mẫu miễn phí mà bạn có thể làm đơn phương nếu nó không dành cho việc mất tiền thì thậm chí có thể được dành cho riêng bạn.


[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

No comments