- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Share Template BSW V3 MOD Giao Diện Tết
Tên Theme: Template MOD Tết BSW V3
Thiết kế: Trường Nguyễn
Phiên bản hiện tại: 9.9
Lần cuối cập nhật: 24/1/2018
Bố cục: 2 cột main, 3 cột footer.
Thể loại: Cá nhân, Blogging.

[DEMO] [DOWN]
Miễn Phí

2 comments: