- [25.7] : Thay đổi tên miền thành XomCode.com
- [23.7] : Web hoạt động trợ lại bình thường
- [17.7] : Từ ngày 18 sẽ bảo trì tới ngày 23
- [15.7] : Cập nhập thêm giao diện Wordpress - PHP - HTML index
- [14.7] : Hiện tại xomcode đang trong tình trạng bảo trì để cập nhập một số tính năng web !!

Template Võ Lâm 2 ZingVN Rip
Hướng Dẫn: thay thế link toàn bộ link có trong template bằng http://ripvolam2.blogspot.com/
[DEMO] [ DOWN]
Miễn Phí

No comments